Actief Creatief Bezig

De Frouferiening ACB Hartwert.

De vrouwenvereniging van Hartwerd is in het jaar 1936 opgericht met de naam  “dient elkaar door de Liefde”. Er werd om de zieken in het dorp gedacht en geld aan de kerk en goede doelen geschonken. In het begin waren er tussen de 16 en 20 leden.

Het ledental zakte in de 1995 tot 8 leden en bijna werd de vereniging op geheven. Men besloot verder te gaan als Actief Creatief Bezig. Het doel van de vereniging is het zelfde gebleven: denken aan het wel en wee van de bewoners, het werken voor goede doelen en het financieel steunen van activiteiten en projecten in en rondom het dorp. De vereniging telt tussen de 36 en 40 leden.

De bijeenkomsten vinden ieder jaar van oktober tot april plaats om de twee weken op dinsdagavond om 20.00 in het Terphûs fan Hartwerd.

De activiteiten bestaan uit: Bloemschikken, workshops, culinaire en informatie avonden. In november is er de jaarlijkse Bazaar-middag. In het voorjaar staat het “jierlikse reiske” op programma en tevens is er een jaarlijkse excursie naar een stadje of een of andere bijzonderheid.

Het lidmaatschap kost 5 euro in het jaar. Aanmelden kan bij Simone: 0515-569747 of Joukje: 0515-569380

Voor afgaand aan alle activiteiten verzorgd Sijke Kooistra de Boer een uitnodiging met informatie die via de E-mail naar de leden toe wordt gestuurd.

Bestuursleden:           

Voorzitter: Joukje Bouma Spijksma
Secretaris: Simone Abma Hingst
Penningmeester: Geartsje Karsten Twijnstra
2e secretaris: Sijke Kooistra de Boer
Algemeen lid: Hendrika Hilhorst Frankena