Kaatsvereninging “Spui yn ‘e want”

De kaatsvereniging “Spui yn ’e Want” te Hartwerd is opgericht op donderdag 30 augustus 1979. Het huishoudelijk reglement werd vastgesteld op 23 april 1980. Er werd voor het eerst in competitie verband gekaatst in 1980. De naam “Spui yn ‘e Want”, bedacht door de toenmalige oprichters, spreekt voor zich. De initiatiefnemers van de oprichting waren Laas Bloemhof en Pieter Andela. Het eerste bestuur werd gevormd door: Fedde Bloemhof jr., Johannes Bloemhof en IJf Blokker.

De vereniging heeft ten doel de bevordering en de beoefening van de kaatssport. Zij tracht dit te bereiken door het geven van gelegenheid aan haar leden tot het deelnemen aan onderlinge oefeningen en partijen en activiteiten van de KNKB en de Federatie Wûnseradiel – Bolsward Workum.

De vereniging stelt hiervoor de middelen, in de vorm van materiaal en kleed en douche gelegenheid beschikbaar. Lidmaatschap van de KNKB en Federatie is per 1 januari 1995 een feit geworden. Het clubgebouw van de vereniging is gevestigd op het sportveld “de Hertslag” en te bereiken via het pad vanaf de Middelseedyk te Hartwerd.

Bestuur
Voorzitter – Sjoerd T. Kooistra
Secretaris – Annie Duiven
Penningmeester – Meinte Bergstra
Competitieleider heren – Sjoerd T. Kooistra
Competitieleider dames – Geertje Hannema
Algemene en jeugdzaken – Rika van Dijkhuizen
Algemene zaken – Johan Lentz
Algemene zaken – Ids de Boer
Algemene zaken – Rejan Okkema

Competitie
Iedere woensdagavond om 19.00 uur kun je als lid competitiekaatsen in een heren- en damesklasse en op eigen niveau, uiteraard bij voldoende deelname. De competitie start ieder jaar in de eerste week van mei en duurt tot begin september.
Op de data van de heren en dames PC en de Freule wordt de competitie verplaatst naar de donderdagavond om 19.00 uur.

Deelname
Deelname is mogelijk vanaf 14 jaar. Voor de deelname aan de competitie wordt een inleg van € 0,50 gevraagd.

Wanneer je wilt deelnemen, kun je je opgeven bij de competitieleiders Sjoerd T. Kooistra en Geertje Hannema. Of meld je in de sportkantine aan tussen 18.30 en 18.45 uur.