Dorpsbelang

Het dorpsbelang van Hartwerd behartigd de belangen van het dorp en is tevens het aanspreekpunt van het dorp. Momenteel wordt het bestuur van het Dorpsbelang gevormd door de volgende personen:

Voorzitter
Hendrik Galema                                            
Kloosterweg 21
8741 KB Hartwerd
Mail: hendrikgalema91@gmail.com
Tel: 06-20548857

Penningmeester
Teake Kooistra                                
Kloosterweg 3
8741 KB Hartwerd
Tel: 0515-569728

Secretaris
Djurre Zijsling

Algemeen bestuurslid
Dominicus Ketelaar 
Ridderdijk 3
8741 KE Hartwerd
Mail: ketelaardominicus@gmail.com
Tel: 0515-575745

Algemeen bestuurslid
Johan Lentz