Feestcommissie

In 1936 werd er door het Dorpsbelang een Oranjecommissie aangesteld. Deze waren verantwoordelijk voor het zogenaamd “Oranjefeest” in augustus, ter ere van de verjaardag van Koningin Wilhelmina. In 1948 wordt de Oranjecommissie een Feestcommissie en organiseert vanaf dan om de twee jaar een “Hartwerter dorpsfeest”. In het jaar dat er geen feest is, organiseert de commissie een feestmiddag en/of -avond. 

​De huidige Feestcommissie bestaat uit de volgende leden: Johan Bekema (voorzitter), Geertje Hannema (secretaris), Jeanne Galema (penningmeester), Sinne van der Weide, Sjoerd T. Kooistra, Sonja Hettinga en Bert Jeff Bloemhof.

Het logo (sinds 2017) van de feestcommissie

De leden van de feestcommissie