Hartwerd Blog

Simmer yn Fryslân

In 2020 heeft Omrop Fryslân een tour door Friesland gedaan van 8 weken. Tijdens deze tour is Hartwerd één van de dorpen geweest waar ze langskwamen. Simmer Yn Hartwerd – Klik hier voor de link

Nieuws Belevingspunt Bloemkamp

Uitreiking cheque Rabobank Coöperatiefonds t.w.v. 2.500 euro door Pep de Boer aan Hylco Bouwstra in het informatiepunt van Bloemkamp. Namens het stichtingsbestuur hartelijk dank voor de steun van de Rabobank voor het oprichten van het belevingspunt Bloemkamp!

Verslag Vlees en Zuivelpartij

Zuivel en Vleespartij Hartwert. Dizze partij soe op 22 augustus hâlden wurde, mar de waars foarútsichten wiene  foar dy deis poermin, allegear rein wetter. De plassen stiene op it fjild en it hie ek net kinnen. De partij waard útsteld nei de sneins op 29 augustus. Dizze partij waard sponsere troch feeboer Hendrik Galema en…