Stifting Monumint Aldekleaster

Stifting Monumint Aldekleaster is opgericht op 03-06-2020 onder dossiernummer, 2020.023097.01/VDH bij Notariskantoor van der Hem te Jorwert.

Activiteitomschrijving:

De herinnering aan het vroegere klooster Floridus Campus (Bloemkamp, Blomkamp, Aldekleaster, Oldeclooster) levend te houden. Aandacht vragen voor de geschiedenis van het klooster en de rol die het gespeeld heeft.

Gegevens bestuur:

Piet Jaarsma (voorzitter)
Ridderdijk 11a
8741 KE Hartwerd

Dominicus Ketelaar (penningmeester)
Ridderdijk 3
8741 KE Hartwerd

Jeltje Bouwstra-Feenstra (secretaris)
Oldeclooster 8
8741 KC Hartwerd

Sijke Kooistra-de Boer (algemeen bestuurslid)
Kloosterweg 3
8741 KB Hartwerd

Hylco Bouwstra (algemeen bestuurslid)
Jongedyk 6
8771 KJ Nijland

Liuwe Westra (algemeen bestuurslid)
Waaxenserweg 2
8823 SX Lollum

Overige gegevens:
Bankrekeningnummer:
NL94RABO 0357086597

Inschrijving Kamer van Koophandel:
78223806

Fiscaal nummer: 861309054

Anbi beschikking

Link naar de website van Belevingspunt Bloemkamp
https://belevingspunt-bloemkamp.jimdosite.com/