Stifting Monumint Aldekleaster

Klik op de afbeelding om naar de eigen website van de stichting te gaan

NIEUWS

11 februari 2023 – Het pad naar het Belevingspunt Bloemkamp is uitgezet. Het betonblok voor het fundament van het venster is klaar.

28 januari 2023 – Het zand is gestort en de Cortenstalen ring met opstapje naar het Belevingspunt is geplaatst. Tegen de Cortenstalen ring zal nog grond worden gestort zodat er als het ware een miniterp ontstaat. Centraal in de ring komen schelpen als verharding te liggen en een schelpenpad vanaf de openbare weg richting het opstapje. 

December 2022 – Het fundament is gelegd! Het beton is gestort in een cirkel rondom het te realiseren kloostervenster wat zal worden opgetrokken van originele kloostermoppen die het meest afkomstig zijn van het terrein van Bloemkamp zelf. De oriëntatie van het venster van het Belevingspunt met uitzicht op de zuidkant van het kloosterterrein is bepaald (zie bovenste afbeelding van deze pagina). Rondom de het fundament komt een cortenstalen borderrand met opstapje.

6 januari 2023 – Werkzaamheden begonnen! Op 9 december 2022 zijn op de plek waar het Belevingspunt komt te staan grondwerkzaamheden uitgevoerd door Wytze Kramer en Franke Bouwstra. De grovere grondwerkzaamheden waren al eerder uitgevoerd door Marc Klein Swormink.

5 november 2022 – De begroting van het gehele project is rond, ‘it sil heve’! De aankoop van het stukje grond waarop het Belevingspunt komt te staan wordt door het kadaster afgebakend en zal daarna spoedig aangekocht kunnen worden door de stichting zodat de eerste grondverrichtingen kunnen worden verricht. Het fundament kan daarna worden aangelegd en omgeven door een 6m in diameter grote stalen cirkel gemaakt van Cortenstaal. Er zullen 120 kloostermoppen extra aangekocht worden die ingezaagd moeten worden om het sierprofiel te maken voor de sierrand rondom het venster (de originele kloostermoppen van Bloemkamp zullen intact blijven). De stenen zullen met ouderwetse kalkmortel worden opgemetseld zoals in de kloostertijd ook werd toepast. De laatste hand wordt ook gelegd aan het ontwerp van het informatiebord met informatie over de gebouwen van Bloemkamp. We zitten al met al goed op schema en hopen het Belevingspunt in het voorjaar van 2023 te kunnen openen.

Informatie over de stichting

Stifting Monumint Aldekleaster is opgericht op 03-06-2020 onder dossiernummer, 2020.023097.01/VDH bij Notariskantoor van der Hem te Jorwert.

Doel van de stichting:

De herinnering aan het vroegere klooster Floridus Campus (Bloemkamp, Blomkamp, Aldekleaster, Oldeclooster) levend te houden. Aandacht vragen voor de geschiedenis van het klooster en de rol die het gespeeld heeft.

Website Belevingspunt Bloemkamp

Historische informatie over Bloemkamp op Hartwerd.com

Gegevens bestuur:

Piet Jaarsma (voorzitter)
Ridderdijk 11a
8741 KE Hartwerd

Dominicus Ketelaar (penningmeester)
Ridderdijk 3
8741 KE Hartwerd

Jeltje Bouwstra-Feenstra (secretaris)
Oldeclooster 8
8741 KC Hartwerd

Sijke Kooistra-de Boer (algemeen bestuurslid)
Kloosterweg 3
8741 KB Hartwerd

Hylco Bouwstra (algemeen bestuurslid)
Jongedyk 6
8771 KJ Nijland

Liuwe Westra (algemeen bestuurslid)
Waaxenserweg 2
8823 SX Lollum

Overige gegevens:
Bankrekeningnummer:
NL94RABO 0357086597

Inschrijving Kamer van Koophandel:
78223806

Fiscaal nummer: 861309054

Link naar de website van Belevingspunt Bloemkamp:
https://belevingspunt-bloemkamp.jimdosite.com/

DOWNLOADS

Bewijs van ANBI toekenning:

Download de brochure cq. beleidsplan van de stichting over het Belevingspunt hieronder:

Download de oprichtingsakte van de stichting hieronder:

Download de financiële verantwoording 2020-2021