Damclub Hartwerd

Voor vragen over de damclub kunt u contact opnemen met de heer Fedde Wiersma, voorzitter.
Telefoonnummer: 0515 – 332401 of 06 – 21 37 87 00
E-mail: wiersmafedde@gmail.com

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Ook beginners zijn van harte welkom: er zijn voldoende dammers die u het Fries dammen willen leren!