Toneelvereniging

Toneelvereniging Hartwerd is een actieve vereniging! Er wordt vanaf half oktober tot de uitvoering in februari iedere donderdagavond met veel plezier, maar ook serieus, gerepeteerd in het Terphús. Wat  resulteert in 2 gezellige toneelavonden voor (oud)Hartwerders, familie, vrienden, belangstellenden. Iedereen is dan welkom!!

Op 23 januari 1958 werd de toneelvereniging opgericht. Sindsdien wordt er jaarlijks een toneelstuk opgevoerd in het Terphús. De afgelopen jaren spelen wij voornamelijk Klucht of blijspel.

De samenstelling is wisselend met ervaren en minder ervaren spelers, (oud) inwoners van Hartwerd of spelers die binding hebben met het dorp.

Lijkt het je leuk om een keer mee te spelen? Of heb je vragen over de toneelvereniging? Of wil je misschien niet spelen, maar wel lid worden? Dan mag je contract opnemen met Deliana Kooistra:  kooistra.deliana@gmail.com

Het huidige bestuur van de toneelvereniging bestaat uit:

Deliana Kooistra (voorzitter)
Herman Terwisscha van Scheltinga (penningmeester)
Katrien Wiersma (sectretaris)