Dorpshuis “It Terphûs”

Sinds 1885 heeft Hartwerd een dorpshuis. Die behoefte aan een eigen ruimte ontstond natuurlijk ook omdat Hartwerd in tegenstelling tot andere dorpen niet kon beschikken over een kerk met bijgebouwen. Het gebouw, dat voor het eerst werd opgeknapt en uitgebreid in 1958, werd vooral gebruikt als vergaderruimte. Maar al spoedig werd het ook gebruikt voor alle verenigingen en voor activiteiten in de winteravonden.

Het dorpshuis is in eigendom van de ‘Feriening Foar Doarpsbelang’ en als zodanig rechtspersoonlijk. Zij heeft het in eigendom en delegeert het beheer aan een beheerscommissie. De beheerscommissie functioneert onder het dorpsbestuur en legt verantwoording af aan de ledenvergadering van de  ‘Feriening Foar Doarpsbelang’.

Gebruik van het Dorpshuis

Maandag
Damclub heeft competitie wedstrijden in de periode eind september – begin april. Aanvang: 20:00 uur.

Dinsdag
Vrouwenvereniging / Vergaderavond voor de verschillende verenigingen.

Woensdag
Biljartvereniging heeft zijn competitie avonden.

Donderdag
Toneelvereniging houdt zijn oefenavond.

Vrijdag
Soosvereniging met spelavonden

Zaterdag

  • Feest- en amusementavonden
  • Kaatsvereniging feestavond
  • Oud- en nieuwjaarsreceptie voor jong en oud
  • Enkele zaterdagen zijn er grote damtoernooien

Het gehele jaar door is het dorpshuis beschikbaar voor:
* Vergaderingen van diverse verenigingen
* Verjaardagsfeesten en bruiloften van dorpsbewoners
* Rouwdiensten / begrafenissen
* Koningsdag