Paneel 3

Oldeclooster / Bloemkamp

Dit informatiebord vertelt in vogelvlucht de roemruchte geschiedenis van het klooster Bloemkamp vanaf de stichting in 1191 en de sloop in 1580.

Grafsteen laatste abt van Oldeclooster in Hidaard
Even ten oosten van het voormalige klooster Bloemkamp/Oldeclooster staat verscholen tussen de bomen de dorpskerk van Hidaard. 

Tijdens werkzaamheden in deze kerk kwam in de late ochtend van 1 december 1981 de grafzerk tevoorschijn van de laatste abt van het klooster Bloemkamp. Het betreft de steen van Thomas Groningensis Abbas in Florido Campi, overleden in 1599.

Anders dan zijn voorgangers, kon abt Thomas niet meer in de kerk van het klooster begraven worden: de Hervorming had de kloosters in 1580 weggevaagd.

Dat de abt in de Hervormde kerk van Hidaard zijn laatste rustplaats kreeg is opmerkelijk te noemen maar bewijst tegelijk de grote betrokkenheid van deze kerk met het voormalige klooster.

De grafsteen heeft een mooi plekje gekregen in de vloer van de kerk en is zomers in het weekend te bezichtigen. Informatie en sleutel van de kerk bij:
dhr. C. v.d. Weide, Hidaard.

Vorige paneel

Volgende paneel