De Molens by Hartwert

Troch it yndykjen en it oanlizzen fan de polders moast wol it wetter fan it lân. It âldste wurkstik foar de bemealling is de wynmole, dy’t rûnom 1600 syn yntree die yn it Fryske lânskip. By de mole-telling fan 1811 die bliken dat der yn Wûnseradiel 222 wettermolens wiene, wêrfan 48 mei in skeprêd. LetterMeer lezen over “De Molens by Hartwert”

Verslag Vlees en Zuivelpartij

Zuivel en Vleespartij Hartwert. Dizze partij soe op 22 augustus hâlden wurde, mar de waars foarútsichten wiene  foar dy deis poermin, allegear rein wetter. De plassen stiene op it fjild en it hie ek net kinnen. De partij waard útsteld nei de sneins op 29 augustus. Dizze partij waard sponsere troch feeboer Hendrik Galema enMeer lezen over “Verslag Vlees en Zuivelpartij”

Paneel 1

Prehistorie Hartwerd Paneel 1 bevindt zich midden in het dorp Hartwerd bij de driesprong en is de start van een wandelroute welke 5.6 km lang is en u door een mooi rustiek landschap leidt. Onderstaand vind u een compilatie van de opening van de wandelroute en krijgt u een indruk van de wandeling die u af gaat leggen. GenietMeer lezen over “Paneel 1”