Paneel 2

Oeroud waddenlandschap

Op dit informatiebord ziet u de voormalige middelzee stromingen rondom Hartwerd. De kaart wijst u op kenmerkende laagtes in de weilanden waar de Middelzee slenk heeft gestroomd. De bovenkant van de kaart is naar het zuiden gericht omdat u op de lokatie zelf over het bord in de richting van het zuiden kijkt. Aan de overzijde van de Oude Kloostervaart ziet u de voormalige slenk duidelijk liggen als lager gelegen weilanden omgeven door de voormalige oeverwallen en de Kloosterweg (2 meter hoogteverschil!).

Vorige paneel

Volgende paneel